De Provincie Gelderland heeft Boskalis de herinrichting van de A348 en het onderhoud aan de Middachterbrug gegund. De provincie zocht via de innovatieve aanbestedingsmethodiek Rapid Circular Contracting een aannemer die samen met de provincie en de omgeving werkt aan CO2-reductie, innovaties, meekoppelkansen en duurzaamheid in dit project. Wij verzorgden voor Boskalis de coördinatie van het tenderproces en waren verantwoordelijk voor het opstellen van de kwaliteitsdocumenten.