Gemeente Nissewaard heeft de ambitie vastgesteld om in 2040 CO2-neutraal, klimaatadaptief en circulair te zijn. Ondersteund door de RVO-regeling ‘Advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)’ adviseren wij de gemeente hoe het aanbestedingsproces (her)ingericht kan worden om meer ruimte te creëren voor klimaatneutraal en circulair werken. Via een gestructureerde aanpak verrijken wij het huidige inkoopproces met ‘duurzaam inkopen’-elementen waar de gemeente in een continue verbeterproces zelf mee aan de slag kan.