Voor de gecombineerde aanbesteding van de plan uitwerkings- en realisatie fase van Rijkswaterstaat verzorgden wij in samenwerking met Ploegam en Tauw de totstandkoming van de kwaliteitsdocumenten. Voor de gunningscriteria beheersing bodem- en areaalrisico’s, risicobeheersing planuitwerking en duurzaamheid scoorden wij respectievelijk een 10, 9 en 10 en kregen hierdoor de opdracht gegund. Na gunning blijven wij betrokken om samen met RWS, Ploegam en Tauw de aangeboden duurzaamheidskansen waar te maken.