Rijkswaterstaat heeft de ambitie uitgesproken voor een CO2-neutraal en kosteneffectief kustsuppletie programma in 2050 en wil dit samen met de markt bereiken in een innovatiepartnerschap. Samen met van Oord en diverse marktpartijen geven wij invulling aan de totstandkoming van innovaties en bijbehorende kwaliteitsdocumenten binnen dit partnerschap richting een schaalbare pilot in 2024.