Inzicht & analyse

Inzicht & analyse

De einddoelen van de circulaire economie en de energietransitie zijn helder, maar hoe weten we of we op de goede weg zijn?

Met erkende methoden en instrumenten, zoals levenscyclusanalyse (LCA) en de milieukosten indicator (MKI), brengen wij de milieu-impact van uw project, product of organisatie in kaart.

Inkopen & aanbesteden

Inkopen & aanbesteden

Inkooptrajecten zijn een krachtig middel om innovatie te stimuleren en ambitie in de praktijk te brengen.

Wij ondersteunen bij de invulling van duurzaamheid in inkooptrajecten en begeleiden innovatiegerichte aanbestedingsvormen zoals het innovatiepartnerschap en rapid circular contracting.

Impact & actie

Impact & actie

Transitie vraagt een structurele commitment, gerichte actie en ketensamenwerking in een continu veranderende wereld.

Met een systeemgerichte aanpak brengen wij focus in deze onzekere context. Pragmatisch vertalen wij doelstellingen en ambities naar concrete impact in organisaties in projecten.

Projecten

  • Waterstof the easy way out?

    Internationale klimaatdoelen en de afbouw van de gaswinning in Groningen dwingen tot het afbouwen van het aardgasgebruik in Nederlandse woningen en kantoren. Voor de Gemeente Eindhoven verzorgden wij een analyse van de kansen van waterstof in de warmtetransitie, als inleiding op een debat over dit actuele onderwerp.

  • Krib- en oeververlaging Pannerdensch kanaal (KOP)

    Voor de gecombineerde aanbesteding van de plan uitwerkings- en realisatie fase van Rijkswaterstaat verzorgden wij in samenwerking met Ploegam en Tauw de totstandkoming van de kwaliteitsdocumenten. Voor de gunningscriteria beheersing bodem- en areaalrisico’s, risicobeheersing planuitwerking en duurzaamheid scoorden wij respectievelijk een 10, 9 en 10 en kregen hierdoor de opdracht gegund.

  • Innovaties in de Kustlijnzorg

    Rijkswaterstaat heeft de ambitie uitgesproken voor een CO2-neutraal en kosteneffectief kustsuppletie programma in 2050 en wil dit samen met de markt bereiken in een innovatiepartnerschap. Samen met van Oord en diverse marktpartijen geven wij invulling aan de totstandkoming van innovaties en bijbehorende kwaliteitsdocumenten binnen dit partnerschap richting een schaalbare pilot in 2024.

Team

Bij We-Boost Transitions werken we met een team specialisten aan de verduurzaming van Bouwend Nederland richting één gezamenlijk doel: klimaatneutraal en circulair voor 2050. Onze aanpak om dit doel te realiseren is pragmatisch – gericht op feiten, inspelend op de praktijk – en systematisch – ordelijk en samenhangend volgens een systeem. Wij werken samen met uiteenlopende partijen in de keten van (publieke) opdrachtgevers en (onder) aannemers tot leveranciers en gebruikers.

Tom van Swinderen

Partner We-Boost, ervaren projectmanager in de bouw & infra. Trotse eigenaar van een ‘gasloos’ huis met warmtepomp.

Wiebe Zijlstra

Partner We-Boost Transitions. Projectmanager, specialist LCA en circulariteit. Verplaatst zich emissievrij naar afspraken met zijn Renault Zoe.

Thijs ten Brinck

Specialist energiesystemen en CO2-reductie, publicist bij WattisDuurzaam.nl. Loopt met podcasts op naar afspraken.

Foto werkneemster Myrthe

Myrthe van Stijn

Opgeleid in de milieu- en natuurwetenschap, mastertrack energie en materialen. Kweekt zonnebloemen op haar balkon.

Partners

logo watt Is Duurzaam
Logo ecochain

Contact

Amsterdamsestraatweg 285
3551 CE Utrecht

Wiebe@we-boost.nl
+31 6 51046456

Logo We-Boost Transitions