Projectondersteuning

Innovatiegericht inkopen

Kwantificeren milieueffecten

Trainingen en workshops

Duurzaam inkopen

Energie- en grondstoffenscan

Projecten

 • Duurzaam Inkopen van GWW-werken

  Gemeente Nissewaard heeft de ambitie vastgesteld om in 2040 CO2-neutraal, klimaatadaptief en circulair te zijn. Ondersteund door de RVO-regeling ‘Advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)’ adviseren wij de gemeente hoe het aanbestedingsproces (her)ingericht kan worden om meer ruimte te creëren voor klimaatneutraal en circulair werken. Via een gestructureerde aanpak verrijken wij het huidige inkoopproces met ‘duurzaam inkopen’-elementen waar de gemeente in een continue verbeterproces zelf mee aan de slag kan.

 • Waterstof the easy way out?

  Internationale klimaatdoelen en de afbouw van de gaswinning in Groningen dwingen tot het afbouwen van het aardgasgebruik in Nederlandse woningen en kantoren. Voor de Gemeente Eindhoven verzorgden wij een analyse van de kansen van waterstof in de warmtetransitie, als inleiding op een debat over dit actuele onderwerp.

 • Krib- en oeververlaging Pannerdensch kanaal (KOP)

  Voor de gecombineerde aanbesteding van de plan uitwerkings- en realisatie fase van Rijkswaterstaat verzorgden wij in samenwerking met Ploegam en Tauw de totstandkoming van de kwaliteitsdocumenten. Voor de gunningscriteria beheersing bodem- en areaalrisico’s, risicobeheersing planuitwerking en duurzaamheid scoorden wij respectievelijk een 10, 9 en 10 en kregen hierdoor de opdracht gegund. Na gunning blijven wij betrokken om samen met RWS, Ploegam en Tauw de aangeboden duurzaamheidskansen waar te maken.

 • Innovaties in de Kustlijnzorg

  Rijkswaterstaat heeft de ambitie uitgesproken voor een CO2-neutraal en kosteneffectief kustsuppletie programma in 2050 en wil dit samen met de markt bereiken in een innovatiepartnerschap. Samen met van Oord en diverse marktpartijen geven wij invulling aan de totstandkoming van innovaties en bijbehorende kwaliteitsdocumenten binnen dit partnerschap richting een schaalbare pilot in 2024.

Team

Bij We-Boost Transitions werken we met een team specialisten aan de verduurzaming van Bouwend Nederland richting één gezamenlijk doel: klimaatneutraal en circulair voor 2050. Onze aanpak om dit doel te realiseren is pragmatisch – gericht op feiten, inspelend op de praktijk – en systematisch – ordelijk en samenhangend volgens een systeem. Wij werken samen met uiteenlopende partijen in de keten van (publieke) opdrachtgevers en (onder) aannemers tot leveranciers en gebruikers.

Tom van Swinderen

Partner We-Boost, ervaren projectmanager in de bouw & infra. Trotse eigenaar van een ‘gasloos’ huis met warmtepomp.

Wiebe Zijlstra

Partner We-Boost Transitions. Projectmanager, specialist LCA en circulariteit. Verplaatst zich emissievrij naar afspraken met zijn Renault Zoe.

Thijs ten Brinck

Specialist energiesystemen en CO2-reductie, publicist bij WattisDuurzaam.nl. Loopt met podcasts op naar afspraken.

Pieter Boon

Ruim 10 jaar ervaring als adviseur en projectleider duurzaamheid voor zowel overheden als aannemers.

Partners

Logo We-boost Tenders
Logo We-Boost Data
Logo WattIsDuurzaam
Logo Ecochain

Contact

Nijverheidsweg 16b
3534 AM Utrecht

Wiebe@we-boost.nl
+31 6 51046456

Logo We-boost Transitions