Innovatief

Duurzaam

Circulair

Inkopen en aanbesteden

Planuitwerking en realisatie

Meten en monitoren

Projecten

 • Innovatieve aanbesteding duurzame A348

  De Provincie Gelderland heeft Boskalis de herinrichting van de A348 en het onderhoud aan de Middachterbrug gegund. De provincie zocht via de innovatieve aanbestedingsmethodiek Rapid Circular Contracting een aannemer die samen met de provincie en de omgeving werkt aan CO2-reductie, innovaties, meekoppelkansen en duurzaamheid in dit project. Wij verzorgden voor Boskalis de coördinatie van het tenderproces en waren verantwoordelijk voor het opstellen van de kwaliteitsdocumenten.

 • Duurzaam Inkopen van GWW-werken

  Gemeente Nissewaard heeft de ambitie vastgesteld om in 2040 CO2-neutraal, klimaatadaptief en circulair te zijn. Ondersteund door de RVO-regeling ‘Advies bij klimaatneutraal en circulair inkopen (AKCI)’ adviseren wij de gemeente hoe het aanbestedingsproces (her)ingericht kan worden om meer ruimte te creëren voor klimaatneutraal en circulair werken. Via een gestructureerde aanpak verrijken wij het huidige inkoopproces met ‘duurzaam inkopen’-elementen waar de gemeente in een continue verbeterproces zelf mee aan de slag kan.

 • Waterstof the easy way out?

  Internationale klimaatdoelen en de afbouw van de gaswinning in Groningen dwingen tot het afbouwen van het aardgasgebruik in Nederlandse woningen en kantoren. Voor de Gemeente Eindhoven verzorgden wij een analyse van de kansen van waterstof in de warmtetransitie, als inleiding op een debat over dit actuele onderwerp.

 • Krib- en oeververlaging Pannerdensch kanaal (KOP)

  Voor de gecombineerde aanbesteding van de plan uitwerkings- en realisatie fase van Rijkswaterstaat verzorgden wij in samenwerking met Ploegam en Tauw de totstandkoming van de kwaliteitsdocumenten. Voor de gunningscriteria beheersing bodem- en areaalrisico’s, risicobeheersing planuitwerking en duurzaamheid scoorden wij respectievelijk een 10, 9 en 10 en kregen hierdoor de opdracht gegund. Na gunning blijven wij betrokken om samen met RWS, Ploegam en Tauw de aangeboden duurzaamheidskansen waar te maken.

Team

We-Boost Transitions is een adviesbureau met een missie: het versnellen van de transitie naar een klimaatneutraal en circulaire samenleving voor 2050. Binnen deze transitie ligt onze focus op het verduurzamen van gebouwen en infrastructuur. En op het realiseren van de proces- en productinnovaties die nodig zijn om deze doelen waar te maken. We hebben elkaar hard nodig in deze opgave en daarom werken wij met en voor partijen binnen de gehele bouwketen, van opdrachtgevers en aannemers tot producenten en gebruikers.

Tom van Swinderen

Partner We-Boost. Ervaren projectmanager binnen aanbestedingen, onderhouds- en realisatie projecten in de bouw en infra.

Wiebe Zijlstra

Partner We-Boost Transitions. Brede ervaring met duurzaam inkopen, aanbesteden en realiseren van innovaties en projecten in de infrasector.

Thijs ten Brinck

Specialist klimaatbeleid, energietransitie en CO2-reductie. Publiceert artikelen op zijn eigen website WattisDuurzaam.nl.

Pieter Boon

Ruim 10 jaar ervaring met duurzaamheid binnen de bouw en inframarkt voor zowel (publieke) opdrachtgevers als aannemers.

Diederik Hoefsmit

Adviseur duurzaamheid, circulariteit en innovatie met civieltechnische achtergrond. Werkt gepassioneerd aan een duurzame leefomgeving.

Partners

Logo We-boost Tenders
Logo We-Boost Data
Logo WattIsDuurzaam
Logo Ecochain

Vacature(s)

Contact

Nijverheidsweg 16b
3534 AM Utrecht

Wiebe@we-boost.nl
+31 6 51046456

Logo We-boost Transitions